Általános Szerződési Feltételek

 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
www.magentashop.hu
 

Preambulum

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) célja, hogy Megrendelők számára közérthetően és átlátható módon szabályozza a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszonyt, és tájékoztatást nyújtson a megrendelést érintő egyéb feltételekről, körülményekről.

Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások vonatkoznak, a Ptk-ban foglalt rendelkezések pedig külön kikötés nélkül is irányadók. Az irányadó jog pontos meghatározása jelen ÁSZF 1. pontjában található.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et a hatályos jogszabályok előírásai szerint teszi közzé a Megrendelő számára elmenthető és kinyomtatható formátumban, a Weboldal nyitólapjáról elérhetően, az Általános Szerződési Feltételek hatályba lépése napjának egyértelmű feltüntetésével, megőrzésre alkalmas módon.

Tájékoztatjuk, hogy a Megrendelő a www.magentashop.hu címen elérhető Weboldal használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja az alábbi ÁSZF-et. Kérjük, kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 Irányadó jog

A Webáruház Általános Szerződési Feltételei a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadók, így különösen:

 • az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (az előzőekben és a továbbiakban: Ptk.);
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet.

 

Általános információk

 Szolgáltató adatai

Cégnév: Via MAGENTA Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 57. fszt.

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 23298932-2-42

Közösségi adószám: HU23298932

Cégjegyzék szám: 01-09-958976

Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi számla száma: 11707000-21098004

Elektronikus elérhetőség: info@magentashop.hu

Weboldal: www.magentashop.hu

 

 

Jelen ÁSZF alapfogalmai

Weboldal: a Szolgáltató által üzemeltetett hivatalos weboldal, beleértve annak minden aloldala is (www.magentashop.hu)
Szolgáltató: a Weboldal üzemeltetője, a Weboldalon kínált terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó 2. pontban meghatározott jogi személy.
Termék: a Weboldalon a Szolgáltató által kínált, és megrendelése esetén elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében értékesített termék, amelyhez a Megrendelő egyedileg fér hozzá.
Szolgáltatás: a Weboldalon a Szolgáltató által kínált, és megrendelése esetén elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a Megrendelő egyedileg fér hozzá.

Megrendelő: Az a természetes vagy jogi személy, aki a Szolgáltató által a Weboldalon kínált szolgáltatás igénybevétele érdekében a Szolgáltatóval szerződést köt, és ennek keretében terméket vásárol és/vagy szolgáltatást vesz igénybe, valamint a jelen ÁSZF-et és a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatóját tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes (vagy a kialakult bírói gyakorlat tükrében jogi személy), aki (/amely) a Weboldalon megrendelt terméket és/vagy igénybe vett szolgáltatást kizárólag saját fogyasztására vagy felhasználására, önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljárva, a termék/szolgáltatás továbbértékesítésének szándéka nélkül vásárolja meg, veszi igénybe.

Megrendelés

A megrendeléshez kapcsolódó általános információk

A megjelenített termékek a Webáruházon keresztül online rendelhetők meg. A megrendelt termékeket logisztikai partnereink kézbesítik, valamint személyesen is átvehetők üzleteinkben.

A Weboldalon történő megrendeléssel és a megrendelésnek a Szolgáltató általi visszaigazolásával elektronikus úton kötött szerződés jön létre Szolgáltató és Megrendelő között. A szerződéskötés napja a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásának napja. A szerződés elektronikus úton létrejött szerződés, amely nem minősül írásbeli szerződésnek, de amelyet a Szolgáltató iktat és annak száma szerint tartja nyilván a megrendeléstől számított 6. naptári év utolsó napjáig. Ez idő alatt a szerződést a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett kérésére bármikor hozzáférhetővé teszi a Megrendelő számára.

A megrendeléssel létrejött szerződés alapján Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli az általa kiválasztott és megrendelt szolgáltatás tekintetében.

Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót a hatályos jogszabályok előírása szerint Weboldal nyitó oldaláról elérhető módon, annak hatályba lépése napjának egyértelmű feltüntetésével teszi közzé, a Megrendelő számára elmenthető és kinyomtatható formátumban, számára megőrzésre alkalmas módon.

A Weboldalon történő megrendelés feltétele, hogy a Megrendelő megismerje és magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, valamint elismerje, hogy a Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében a szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Az elfogadással jelen Általános Szerződési Feltételek a szerződés részévé válnak.

A Weboldalon történő megrendelés esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint a Megrendelő megjelöli a megrendelni kívánt terméke(ke)t, majd a szükséges adatok megadásával és a fizetés módjának kiválasztásával, végül a „Vásárlás véglegesítése” gombra való kattintással a termékek megvásárlására irányuló jognyilatkozatot, kötelező vételi ajánlatot tesz.

Az elektronikus úton kötött szerződés tekintetében a szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak, így tartalmazzák a törvényben előírt 27% mértékű általános forgalmi adó (ÁFA) összegét, azonban nem tartalmazzák a szállítási költségeket.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A pontos szállítási költség az adott megrendeléshez, választott szállítási módhoz és kézbesítési címhez igazodóan kerül feltüntetésre.

Amennyiben a Szolgáltató a tőle elvárható gondosság ellenére hibás árat tüntet fel a termék mellett, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a Megrendelő részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a Megrendelő ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

Webáruházunkban kollekciók és termékkategóriák szerint böngészhet a Megvásárolható termékek között. A termékek adatlapján megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, méreteit, a termékről készült képeket, tájékozódhat aktuálisan elérhető (rendelhető) színekről és méretekről. A termékekkel kapcsolatos további kérdéseit e-mailben vagy telefonon is felteheti kollégáink részére.

 A megrendelés menete

A megrendelések leadására Megrendelőnek online úton, Szolgáltató Weboldalán keresztül van lehetősége.

Megrendelő a „Kosárba” gombra való kattintással a terméket a Kosárba helyezheti. A kosár tartalmát a Kosár jellel ellátott menüpont segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Megrendelőnek lehetősége van megtekintenie és módosítania a kosárba tett termékeket, rendelési mennyiséget. Ha Megrendelő a kosár tartalma tekintetében mindent rendben talál, és a megrendelés mellett dönt, úgy következő lépésként a „Kosár megtekintése” gombra történő kattintás után elérhető felületen tudja megadni a megrendelés véglegesítéséhez szükséges további adatait.

Webáruházunkban lehetősége van regisztráció nélkül is vásárolni, az ennek megfelelő gombra történő kattintással.

Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni a regisztrációhoz szükséges megadnia vezeték- és keresztnevét, email címét, valamint egy tetszőlegesen választott jelszót.

A Megrendeléshez szükséges a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeinek, valamint Adatvédelmi Tájékoztatójának elfogadása, és a Megrendelő általi magára nézve kötelezőnek történő elismerése, mely a jognyilatkozatokat Megrendelő a megfelelő jelölőnégyzetek kiválasztásával teheti meg. Megrendelőnek egyúttal lehetősége adódik Szolgáltató hírlevelére történő feliratkozásra is. 

Megrendelő a Regisztráció gombra kattintva véglegesíti a Weboldalra történő regisztrációját, mely véglegesítést követően Szolgáltató a Megrendelő által megadott email címre küld aktiváló linket. Megrendelő a linkre kattintva megérkezik a Weboldalon regisztrált fiókjába, valamint véglegesítheti megrendelését.

A megrendelés rögzítéséhez a regisztráció nélkül vásárolni szándékozó Megrendelőnek, valamint a Weboldalra regisztrált Megrendelőnek egyaránt az alábbi adatok megadása szükséges:

 

 1. Számlázási adatok (Név, cím, telefonszám, e-email cím)
 2. Szállítási cím
 3. Fizetési mód

 

A Megrendelő opcionálisan megjegyzést tehet a kézbesítést végző futár részére a megrendelés rögzítése során.

Megrendelőnek a megadott adatokat ellenőriznie kell, és amennyiben mindent megfelelőnek talál, a „Rendelés véglegesítése” gombra kattintva küldheti el véglegesített megrendelését a Szolgáltató részére (vételi ajánlat). Szolgáltató nem felel a megrendelés teljesítéséért amennyiben Megrendelő hibás vagy nem valós adatokat ad meg a megrendelés során.

 A megrendelések feldolgozása, visszaigazolása

A Weboldalon keresztül leadott megrendelések feldolgozása munkanapokon 9:00-17:00 óra között történik.

A Weboldalon keresztül beérkezett megrendeléseket Szolgáltató a következő munkanapon ellenőrzi, és haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés rögzítésétől számított 48 órán belül Megrendelő által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben visszaigazolja (vételi ajánlat elfogadása), mely levél kézbesítésével a Felek közötti szerződés létrejön. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelt termék(ek), valamint jellemzőik felsorolását, a Megrendelő által megadott adatokat és a megrendelés nyilvántartási számát. Amennyiben ilyen üzenetet nem kap tőlünk 48 óra elteltével sem, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal telefonon vagy e-mail útján! Amennyiben a megrendelésről visszaigazoló e-mail 48 órán belül nem érkezik, és ezen 48 órás időtartamon belül telefonos úton sem igazolja vissza a Szolgáltató a Megrendelő megrendelését, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

 

A megrendelt termék ellenértékének és a szállítási díj fizetésének módjai

A Megrendelőnek házhozszállítással vagy személyes átvétellel van lehetősége megrendelése ellenértékét megfizetni az alábbi fizetési módokkal:

Házhozszállítás bankkártyás előrefizetéssel: Bankkártyás fizetési mód esetén a Worldline Financial Services (Europe) S.A. (10, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach) által biztosított egyszerű és biztonságos online fizetési rendszerén keresztül történik a fizetés. A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatások keretében kínált fizetési eljárással. Minden tranzakció biztonságos és kódolt csatornán kerül lebonyolításra. A vásárlás a fizetési szolgáltató weboldalán történik, a fizetés végezetével a rendszer automatikusan visszairányítja webáruházunkba. A fizetőoldal adattartalmáról, így pl. Megrendelő bankkártya-adatairól Szolgáltató nem szerez tudomást, mivel tőle független és védett online felületen történik a tranzakció. A bankkártyás fizetési tranzakció során két faktoros azonosítás szükséges. Megrendelő online bankkártyás fizetésre adott megbízása csak abban az esetben kerül végrehajtásra, amennyiben a kártyabirtokos a bankkártya adatok megadását követően egyedi azonosítással is megerősíti fizetési szándékát saját számlavezető bankja felé.

 Házhozszállítás utánvéttel történő teljesítéssel: Magyarország és Románia területén, regisztrált felhasználók részére utánvéttel is szállítunk. Utánvéttel történő vásárlás esetén a termék árát a Megrendelő annak átvételekor, a futárszolgálat kollégájának, a kézbesítéssel egyidejűleg egyenlíti ki készpénzben vagy bankkártyával.

A fizetendő bruttó végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél tartalmának megfelelően tartalmazza a felmerült költségeket.

Az utánvétes rendelés maximális érékét Szolgáltató 200.000 Ft -ban határozza meg. Amennyiben a rendelés összérték meghaladja a 200.000 Ft - ot Felhasználónak lehetősége van bankkártyás fizetéssel leadni a rendelést.

Szolgáltató csak abban az esetben vállalja az utánvétes megrendelés teljesítését amennyiben Megrendelőnek nincs más fizetési kötelezettsége (pl. korábbi utánvétes megrendelés) Szolgáltató felé.

Személyes átvétel bankkártyás előre fizetéssel: Bankkártyás fizetési mód esetén a Worldline Financial Services (Europe) S.A. (10, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach) által biztosított egyszerű és biztonságos online fizetési rendszerén keresztül történik a fizetés. A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatások keretében kínált fizetési eljárással. Minden tranzakció biztonságos és kódolt csatornán kerül lebonyolításra. A vásárlás a fizetési szolgáltató weboldalán történik, a fizetés végezetével a rendszer automatikusan visszairányítja webáruházunkba. A fizetőoldal adattartalmáról, így pl. Megrendelő bankkártya-adatairól Szolgáltató nem szerez tudomást, mivel tőle független és védett online felületen történik a tranzakció. A bankkártyás fizetési tranzakció során kétfaktoros azonosítás szükséges. Megrendelő online bankkártyás fizetésre adott megbízása csak abban az esetben kerül végrehajtásra, amennyiben a kártyabirtokos a bankkártya adatok megadását követően egyedi azonosítással is megerősíti fizetési szándékát saját számlavezető bankja felé.

Az Megrendelő által előre kifizetett termékek egy lezárt csomagban vehetők át, próbára nincs lehetőség Szolgáltató üzletében.

Személyes átvétel utánvéttel történő teljesítéssel: Utánvéttel történő vásárlás esetén a termék árát a Megrendelő annak átvételekor egyenlíti ki készpénzben vagy bankkártyával Szolgáltató üzletében (1062 Budapest, Andrássy út 57.).

 Az utánvéttel megrendelt termékek kifizetése előtt Szolgáltató lehetőséget biztosít Megrendelő részére, hogy a termékeket felpróbálja. A megrendelés fizetési határideje egy munkanap. Szolgáltató a személyes átvételre megrendelt termékeket a fizetési határidő lejártáig tartja Megrendelő részére.

Az utánvétes rendelés maximális érékét Szolgáltató 200.000 Ft -ban határozza meg. Amennyiben a rendelés összérték meghaladja a 200.000 Ft -ot Felhasználónak lehetősége van bankkártyás fizetéssel leadni a rendelést.

Szolgáltató csak abban az esetben vállalja az utánvétes megrendelés teljesítését amennyiben Megrendelőnek nincs más fizetési kötelezettsége (pl. korábbi utánvétes megrendelés) Szolgáltató felé.

Termékek kézbesítése

A raktárkészletünkön lévő termékek szállítási ideje Magyarország terültén maximum 5 munkanap.

A megrendelt termék futárszolgálatnak történő átadásáról Megrendelőnket e-mail-ben értesítjük.

A megrendelt termékek kézbesítési költsége a Megrendelőt terheli, amely a fizetendő végösszegben feltüntetésre kerül.

Sérült, hiányos küldemények átvétele

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén a csomagot ne vegye át, egyidejűleg feltétlenül kérje jegyzőkönyv felvételét! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni a szállítás közben keletkezett károkra vonatkozóan!

Szolgáltató elállási joga

Amennyiben Megrendelő a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértékét a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül nem teljesíti, Szolgáltató a szerződéstől indokolás nélkül elállhat.

Amennyiben Megrendelőnek korábbi megrendelésekből, visszaszállítási szolgáltatási díjból származó lejárt fizetési kötelezettsége van. Szolgáltató a további szerződésektől indokolás nélkül elállhat.

Megrendelő elállási joga

Fogyasztónak minősülő Lakossági vásárló elállási joga

Fogyasztónak az a Megrendelő minősül, aki természetes személyként szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján a Fogyasztó a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. A Weboldalon megrendelt terméket érintő elállási jog gyakorlására a következő szabályok az irányadók. További, elállással kapcsolatos kérdések esetén a fogyasztó a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat.

Elállási tájékoztató

Amennyiben Megrendelő a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerint fogyasztónak minősül, úgy 14 napon belül jogosult elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Megrendelő elállási/felmondási jogával kíván élni, ezen szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus úton küldött levélben a következő elérhetőségek valamelyikére: e-mail: info@magentashop.hu; levelezési cím: Via Magenta kft., 1062 Budapest, Andrássy út 57. fszt. MAGENTA üzlet.

Felhasználói regisztrációval rendelkező Megrendelők részére Szolgáltató lehetőséget nyújt termék-visszaszállítási szolgáltatás Weboldalon keresztül történő megrendelésére. Regisztrált Megrendelő a Weboldal INFO/Visszaszállítási megrendelőlap/ menüpontja alatt kezdeményezheti a szolgáltatás igénybevételét a „Visszaszállítási Megrendelő lap” kitöltésével és elküldésével.

Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt kitölti és elküldi a Visszaszállítási Megrendelő lapot. Ebben az esetben nem szükséges külön elállási nyilatkozatot küldeni Szolgáltató részére

Megrendelő köteles Szolgáltató részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül eljuttatni.

 

Ha Megrendelő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Megrendelő által teljesített vételárat. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk vagy a Megrendelő által a visszaszállítási megrendelőben vagy az elállási nyilatkozatban rendelkezésre bocsátott bankszámlaszámot.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg Megrendelő vissza nem juttatja Szolgáltatóhoz a terméket.

Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A visszaszállítási szolgáltatás díja Magyarországon regisztrált szállítási címekre egységesen 1000 Ft, mely a Szolgáltató által visszatérítendő összegből kerül levonásra.

Valamennyi Megrendelő jogosult saját belátása szerinti egyéb úton is visszajuttatni Szolgáltató részére a visszaküldeni kívánt terméket, szállítási címére, valamint a Weboldalon történő regisztrációtól függetlenül. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Megrendelő viseli.

Szolgáltató kizárólag azon termékek visszavételét köteles elfogadni, melyek az alábbi feltételeknek megfelelnek:

 • rendelkezik az eredeti címkékkel, tartozékokkal;
 • használatlan, sérülésmentes és mosatlan;
 • nem foltos és nem szennyezett;
 • az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül került visszaküldésre.

 

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A vonatkozó 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerint nem gyakorolhatja a Fogyasztó az indokolási kötelezettség nélküli, 14 napon belül gyakorolható elállás, illetve felmondás jogát

 1. § (1)
 2. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 3. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

Tekintettel arra, hogy ezen termékek értékesítése a vonatkozó jogszabály hivatkozott pontjában foglaltaknak megfelelő értékesítés, ezen termékek tekintetében a Szolgáltató a Megrendelő indokolási kötelezettség nélküli, 14 napon belüli elállás, illetve felmondás jogának Megrendelő általi gyakorlását kifejezetten kizárja.

Kérjük Megrendelőinket, hogy amennyiben a hivatkozott kormányrendelet szerinti elállási, illetve felmondási jog korlátozására utaló megjegyzést lát egy termék leírásánál, úgy csak akkor tegye kosárba, illetve adja le rendelését, ha megértette, hogy a „Megrendelés” gomb aktiválása olyan fizetési kötelezettséggel járó jogi nyilatkozat megtételét (szerződés megkötését) jelenti, amelynek esetében az elállás valamint a felmondás joga adott esetben nem lesz gyakorolható!

 

Ajándékutalvány

Szolgáltató által digitálisan kibocsátott, vonalkóddal ellátott ajándékutalvány online úton Szolgáltató Weboldalán, valamint Szolgáltató üzletében személyesen is megvásárolható és felhasználható. Az ajándékutalvány kizárólag elektronikus formában kerül kiállításra és kiküldésre a Megrendelő által megadott e-mail címre. A helyes e-mail cím megadása a Megrendelő felelőssége. 
Az ajándékutalvány online megrendelése esetén Szolgáltató kizárólag bankkártyás előre fizetés esetén teljesíti az ajándékutalvány elektronikus kézbesítését a Megrendelő által megjelölt e-mail címre. Szolgáltató utánvétes ajándékutalvány megrendeléseket nem teljesít.

Az ajándékutalvány kizárólag egy alkalommal kerül kiküldésre a Megrendelő által megadott e-mail címre, az ajándékutalvány újra küldésére Szolgáltató nem köteles, mely tényt Megrendelő kifejezetten elfogadja.

Megrendelő az ajándékutalványt szabadon átruházhatja harmadik személyek részére, az átruházott ajándékutalvány bárki által szabadon felhasználható, azonban Megrendelő teljes körűen felel az átruházásból fakadó kockázatokért.

Az ajándékutalvány érvényesség ideje a kiváltástól számított 1 év, mely érvényességi idő lejártát követően az ajándékutalvány vásárlása nem használható fel. Az ajándékutalvány sem érvényességi idején belül, sem érvényességi idején túl nem váltható vissza, értékéből készpénz nem adható vissza.

Egy vásárlás során több ajándékutalvány is összevonható. Amennyiben a vásárlás értéke meghaladja az ajándékutalvány értékét, a különbözetet a vásárlónak kell kiegyenlítenie.

Az ajándékutalványok minden vásárlás során fizetőeszközként kerülnek beszámításra. A digitálisan kibocsátott ajándékutalványok egyenlegét nem szükséges egy vásárlás alkalmával felhasználni. Az ajándékutalványon vezetett maradványérték tetszőleges számú vásárlás alkalmával felhasználható, amíg az egyenleg pozitív értéket mutat. Az Ajándékutalvány egyenlegének teljes felhasználása után az Ajándékutalvány egyenlege nem újratölthető.

A Weboldalon történő vásárlás során ajándékutalványt Megrendelő fizetési folyamat közben a Kosár/Adatok/Ajándékkártya vagy kedvezmény kódja” mezőben rögzítheti és a „Beváltás” gombbal érvényesítheti.

Megrendelő az ajándékutalványt Szolgáltató üzletében (1062 Budapest, Andrássy út 57.) az ajándékutalványon szereplő kód bemutatásával fizetőeszközként használhatja fel.

 

Kedvezménykupon

Szolgáltató promóciós célból elektronikus kedvezménykupont küldhet Megrendelő részére e-mailben, sms-ben vagy a Szolgáltató oldalán „pop up” üzenetben. A kedvezmény mértékét, a kedvezménnyel érintett termékkört, valamint a kupon érvényességi idejét, más promóciókkal való együttes alkalmazásának feltételeit Szolgáltató esetenként és egyedileg határozza meg. A Weboldalon történő vásárlás során a kuponkódokat Megrendelő a fizetési folyamat közben a Kosár/Adatok/„Ajándékkártya vagy kedvezmény kódja” mezőben rögzítheti és a „Beváltás” gombbal érvényesítheti.

Regisztrált Felhasználó a kedvezménykuponokat Szolgáltató üzletében (1062 Budapest, Andrássy út 57.) is érvényesítheti a Felhasználó webes profiljában található Kedvezmények & Jutalmak táblán szereplő kedvezmény kuponok felhasználásával. A hűségprogramban kapott kuponokat kizárólag teljesáru (nem akciós) termékek vásárlásához lehet felhasználni.

 Felhasználói regisztráció előnyei

Webáruházunkban lehetősége van regisztráció nélkül is vásárolni, felhasználói profil létrehozása esetén azonban az alábbi többletszolgáltatások igénybevételére válik a Megrendelő jogosulttá.

Vásárlások kezelése

Felhasználói regisztrációval rendelkező Megrendelő a Weboldal Vásárlásaim menü pontja alatt áttekintheti korábbi megrendeléseit és azok jelenlegi állapotát.

Törzsvásárlói kedvezményrendszer, hűségpontok 

Szolgáltató törzsvásárlói kedvezményrendszerét kizárólag regisztrált Felhasználók részére ajánlja fel részvételre.

Szolgáltaó által felkínált kedvezmények és jutalmak a képernyő bal oldalán a „KEDVEZMÉNYEK & JUTALMAK” feliratú kedvezménytáblán érhetőek el Felhasználó részére.

Szolgáltató bizonyos események, tevékenységek bekövetkezése (pl.: közösségi média aktivitás, sikeres ajánlás, regisztráció, vásárlás) esetén hűségpontokat ír jóvá Felhasználó részére. 

Hogyan lehet pontokat/kedvezményeket gyűjteni?

- Vásárlás regisztrált tagoknak: 4 pont / 100 Ft   

 - Hírlevél feliratkozás: 5% kedvezménykupon

- Instagram oldalunk követése: 1000 pont

- Regisztráció: 10% kedvezménykupon

- Születésnap: 2000 pont

- Weboldalunk megosztása Fecebookon, X-en: 10% kedvezménykupon

Milyen kedvezményekre lehet beváltani a hűségpontokat?

- 5%-os kupon: 500 pont

-10%-os kupon: 1000 pont

-10000 Ft értékű vásárlási utalvány: 30000 pont

-25000 Ft értékű vásárlási utalvány: 50000 pont

 

A törzsvásárlói kedvezmények levonása nem automatikus. Fizetés előtt ki kell másolni kuponkódot a kedvezménytábláról és be kell illeszteni a pénztárban a kuponkód mezőbe.

A kedvezménykuponok és a hűségpontok aktuális egyenlegét Felhasználó a weboldal bal oldalán található „Kedvezmények & Jutalmak” gombra kattintva láthatja.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy aktuális üzletpolitikájától függően Megrendelő részére a jövőben megajánlott hűségpontok és kedvezmények mennyiségét és mértékét módosítsa vagy megszüntesse. A megszerzett hűségpontokat és kedvezményeket Szolgáltató kizárólag Megrendelő rosszhiszemű magatartása esetén módosíthatja.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Megrendelő hűségpont rendszerére való jogosultságát végérvényesen megszüntesse, amennyiben Megrendelő bármilyen visszaélést, rosszhiszemű magatartást tanúsít Szolgáltatóval szemben, illetve, ha Megrendelő megsérti Szolgáltató jó hírnevét.

A hűségpontok az utolsó vásárlói aktivitástól számítva 365 napig érvényesek.

Megrendelő vásárlástól való elállása esetén Szolgáltató visszavonhatja a Megrendelő részére a vásárlásból jóváírt hűségpontokat. Termék visszaküldés esetén a teljes rendelésre jóváírt hűségpontok törlésre kerülnek.

 

Szavatosság, a teljesítés követelése

A Szolgáltató termékeivel kapcsolatos kellékszavatosság és termékszavatosság fennállására és feltételeire az alábbi rendelkezések irányadók.

Kellékszavatossági általános tájékoztató

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A fogyasztónak minősülő Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, a viszonteladó Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. A Megrendelő kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint:

 1. a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha
 2. a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy
 3. az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva

- aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve

 1. a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét,
 2. a szerződésszegés súlyát,

iii. a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;

 1. b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől - a jelentéktelen hiba kivételével - elállhat, ha
 2. a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,
 3. a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni,
 4. a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztónak minősülő Megrendelő esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Megrendelő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 Termékszavatossági általános tájékoztató

Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztói szerződések esetében érvényesek.

A Szolgáltató által Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A termék akkor hibás, ha

 1. a) nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek,
 2. b) vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 1. a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

 

Szavatossági jogok érvényesítése

Ezen pont alkalmazása tekintetében a szavatosság alatt a kellékszavatosságot és a termékszavatosságot is érteni kell.

Fogyasztó által érvényesített szavatossági igények intézése esetében a jelen ÁSZF szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadók:

 1. A Fogyasztó szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. Jelen ÁSZF és a Szolgáltató nem zárja ki, hogy a fogyasztó a szerződés megkötését más módon is bizonyítsa.
 2. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet vesz fel a 19/2014. NGM rendeletnek megfelelő tartalommal, a másolatot a fogyasztó rendelkezésére bocsátja.
 3. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A teljesítés követelése

Abban az esetben, amennyiben Szolgáltató a megrendelt, visszaigazolt és a Megrendelő által megfizetett termék kiszállításával indokolatlanul késedelembe esik, a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései alapján követelheti a teljesítést, vagy ha a késedelem következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől.

Egyéb

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

 Panaszkezelés, jogérvényesítés, vitarendezés

A Szolgáltató vásárlói panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján és a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek szerint jár el. Minden beérkezett véleményre reagálunk és minden általunk, illetve szállítóink által elkövetett hiba esetén a legnagyobb rugalmassággal - Megrendelőink érdekeit szem előtt tartva - járunk el ügyfélszolgálatunkon keresztül.

Vásárlói panaszát a Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken tudja benyújtani:

Postai úton, a 2. pontban megjelölt levelezési címen: 1062 Budapest, Andrássy út 57. fszt.

E-mail: info@magentashop.hu

A szóbeli panaszt Társaságunk köteles haladéktalanul megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Az írásbeli panaszt Társaságunk a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt, a panaszos által megadott elérhetőségen.

Társaságunk a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel, békés úton, szükség esetén mediáció törekszenek megoldani.

Amennyiben a Megrendelő által a megrendelt termék(ek)et érintően tett kifogások a panaszbejelentési eljárás során nem orvosolhatók, továbbá a Megrendelő részéről felmerülő egyéb vitás kérdések a felek közötti tárgyalások során sem rendeződnek, Megrendelő jogosult igénybe venni az alábbi jogérvényesítési fórumokat, illetve eszközöket.

 

Online Vitarendezési Platform

A fogyasztónak minősülő Lakossági Vásárló és Szolgáltató, mint vállalkozó közötti alternatív, békés vitarendezés módozatairól és alapvető szabályairól az Európai Parlament és Tanács 2013/11/EU irányelve rendelkezik. Az irányelv elsődleges vitarendezési fórumként az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban az Európai Bizottság által üzemeltetett 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 

weboldalon található Online Vitarendezési Platformot jelöli meg.

Békéltető testület

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztónak minősülő Megrendelő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

            Telefon/Fax: +36-1-488-2131; +36-1-488-2186

            Email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

A Szolgáltató biztonsági előírásai, a Weboldal üzemeltetésének feltételei és figyelmeztetések

A Szolgáltatásnyújtás műszaki feltételei

Szolgáltató kijelenti, hogy a Megrendelő által megfizetett megrendelésnek a Szolgáltató által történő teljesítése a Weboldal elérhetőségétől, annak működésétől független.

A Weboldal biztonságos elérhetősége számos körülmény helyes működésétől és meglététől függ, így például a szoftverek és hardverek helyes működésétől, a hosting szolgáltatók rendelkezésre állásától. Szolgáltató nem garantálhatja a Weboldal non-stop (folyamatos) működését, noha mindent megtesz az esetleges hibák elkerüléséért. Így előfordulhat, hogy néha karbantartás miatt leáll a Weboldal. A tervezett leállásról a Szolgáltató előre felhívja a felhasználók figyelmét.

A Szolgáltató jogosult a Weboldal elérhetőségét annak karbantartása érdekében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. Ilyenkor Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldal mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintet-ében.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal esetleges leállásokból eredő károkért. Ezeknek a károknak a kiküszöbölése közös érdek, így a Szolgáltató törekszik Weboldal működésének folyamatos biztosítására.

A Weboldal biztonsága

A Szolgáltató minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Weboldal és a Megrendelő által megadott személyes adatok biztonságos kezelését biztosítsa. A Megrendelőnek azonban tudomásul kell vennie, hogy az információs technológiák területén ma még nem lehet maradéktalan biztonságot garantálni, illetve nem lehet felelősséget vállalni arra, hogy valamennyi szolgáltatás vagy funkció minden körülmények között zavartalanul és megbízhatóan működik. Mindezeknek megfelelően a Szolgáltató nem felel semmi olyan műszaki vagy biztonsági zavarért vagy hibáért, amelynek bekövetkezése előre nem volt látható, vagy amelynek megelőzése vagy elhárítása érdekében a Szolgáltató minden általában elvárható intézkedést megtett.

 

Biztonsági előírások betartása a Megrendelők részéről

A Megrendelő nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni ennek a Weboldalnak a biztonságát, ideértve különösen megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti magatartása bűncselekmény elkövetésének alapos gyanújára ad okot, és amennyiben a Szolgáltató ilyen cselekmény elkövetését észleli, az minden esetben büntető feljelentést von maga után.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy kártérítési felelősségért tartozik azért a kárért, amelyet a jelen Általános Szerződési Feltételekben előírt biztonsági szabályok megsértésével okozott.

 

Felelősség korlátozás

Szolgáltató, mint a Weboldal kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője – mindent elkövet annak érdekében, hogy a Weboldalon elérhető tartalmak a pontos és naprakész információkat tükrözze és megfeleljen a valóságnak. Ennek ellenére nem vállal felelősséget a megjelenő információk helyességéért, teljességért, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra és szolgáltatásokra nézve. A Weboldal használatával Megrendelő elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi. Emellett Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor értesítés nélkül részben vagy egészben módosítsa, vagy ideiglenesen, vagy véglegesen törölje a honlapon található egyes tartalmakat.

A Weboldalon található, harmadik személy által üzemeltetett honlapra irányító linkekkel („kivezető” linkekkel”) elérhető honlapok tartalmáért, az itt található információk helyességéért és az Ön által ezeken a honlapokon megadott adatok biztonságáért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Megrendelő számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett, elszenvedett károkért a Weboldal használatával kapcsolatban. A Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a Weboldal esetleges hibájából, illetve a Megrendelő számítógépén futó valamely programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

A Regisztráló / Megrendelő hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Megrendelő hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.

Adatkezelés

Szolgáltató a szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Megrendelő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. Az adatok kezelésével kapcsolatos rendelkezéseket a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza, mely a www.magentashop.hu oldalon érhető el.

Szerzői jogi rendelkezések

 Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalon található tartalmak egyedi tartalmaknak minősülnek. Ennek értelmében a Weboldalon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt állnak. Ezek a Szolgáltató, illetve szerződött partnerei szellemi tulajdona. A Weboldalon található tartalmak felhasználására kizárólag a Szolgáltató, illetve szerződött partnerei jogosultak.

A Weboldalon elérhető tartalmakat, anyagokat, képeket és egyéb dokumentumokat a Szervező kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek nem használhatják fel, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

A Weboldalon található és oltalom alatt álló tartalmakkal kapcsolatban a szerzői- és iparjogvédelmi jogi jogosultak minden jogot fenntartanak. A jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 100.000 Ft, illetve szavanként bruttó 30.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 Záró rendelkezések

 Alkalmazandó jog

A Felek között létrejött szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni.

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Megrendelőkre terjed ki. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya nem terjed ki a fizetési tranzakciót bonyolító fizetési szolgáltatóra.

A Szolgáltató és a Megrendelő közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Megrendelő megrendelését véglegesítette, illetve ennek keretében a Megrendelő a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeit elfogadta, és a Megrendelő részére a Szolgáltató a megrendelést elektronikus úton visszaigazolta.

Az Általános Szerződési Feltételek érvényes szövegének hatályba lépése napja az a nap, amely a Weboldalon feltüntetésre került. Az Általános Szerződési Feltételek a Megrendelő számára elmenthető és kinyomtatható formátumban is elérhető.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzététel napján lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A jelen Általános Szerződési Feltételek határozatlan időre szól és a közzétételének napjától hatályos.


A jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének időpontja: 2023. május 23.